OTURUM/ SESSION 1 

Andy White: Su Bazlı Mat Dekoratif Boyalarda Yaş Kapatıcılığın Anlaşılması /Understanding Wet Opacity In Water Based Matt Decorative Paints

Aleksander Senchev: Su Bazlı Boyalar için Çok Fonksiyonlu Islatma Ajanları Multifunctional Wetting Agents for Waterborne Paints

Hakan Aşkun: Kolay Silinebilir Kaplamalar için Fonksiyonel Silikonlar/Functional Silicones for Easy-to-Clean Coatings

 OTURUM/ SESSION 2

Dr. Jamal Ftouni: Mikroküreler ile Geliştirilmiş Termal Yalıtım Malzemeleri Kullanımı ile Soğutma Enerjisi Tasarrufu/Cooling Energy Savings Using Microspheres Enhanced Thermal Insulation Coatings

Mihriban Sarı: Biyokütle Atıkları Kullanılarak Üretilen Hidrofobik Termal Izolasyon Malzemesi Tasarımı: Fındık Kabukları, Çam Kozalakları, Kağıt ve Koyun Yünü Kullanımı/ Design of Hydrophobic Thermal Insulation Material Produced from Biomass Wastes: Utilization of Hazelnut Shells, Pinecones, Paper, and Sheep Wool

Dr. Elif Cerrahoglu Kaçakgil: Çevre Dostu Yüksek Katılı Akrilik Kopolimerler ve Uygulamaları/ Bio-Based High Solid Acrylic Copolymers and Applications

OTURUM/SESSION 3

Dr. Romain Severac: Çok Fonksiyonlu Alkanolamin Katkı Maddeleri ile Su Bazlı Organik Pigment Dispersiyonunun Optimizasyonu/Optimization of Waterborne Organic Pigment Dispersion with Multifunctional Alkanolamine Additives

Ali Ata Alkan: Titanyum Dioksit (TiO2 ) İçeren Sistemler için Sürdürülebilir Kontrollü Flokülasyon Ajanının Sentezi ve Performans Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi Synthesis And Evaluation of Performance Test Results of Sustainable Controlled Flocculation Agent for Titanium Dioxide (TiO2 ) Containing Systems

OTURUM/SESSION 4

Dr. Engin Çörüşlü: Ultraviyole ile Kürlendirilen Organik Kaplamalarda Büzülme ve Gerilim Gevşemesi/ Shrinkage and Stress Relaxation in Ultraviolet Cured Organic Coatings

Ferdi Eser: Su Bazlı İntümesan Boyalarda Farklı MFFT Değerlerinin Yangın Dayanım Süresine Etkisi/ E ect of Di erent MFFT Values on Fire Resistance Time in Water Based Intumescent Coatings

OTURUM/SESSION 5

Onur Uygun: Su Bazlı Boyalarda Karbon Ayak İzi Çalışmaları ve Avrupa Karbon Sınırlaması Mekanizmasının Mevcut Durumu/ Carbon Footprint Studies on Waterborne Paints and the Current Situation for European Carbon Border Adjustment Mechanism

Tahir Altunbulduk: Dijital Akıllı Teknikler ve Yapay Zekâ İle Sürdürülebilir (Yeşil) Üretim Sustainable (Green) Production with Digital Smart Techniques and Artifıcial Intelligence

Doç. Dr. Mustafa Çiftçi: Kromatik Ortogonalite: Polimerik Malzemelerin Sentezine Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Bir Yaklaşım Chromatic Orthogonality: A Sustainable and Eco-Friendly Approach for the Synthesis of Polymeric Materials

 OTURUM/SESSION 6

Atsunao Hiwara-Chihiro Nagano: Lityum-İyon Piller için Kaplama Teknolojilerine Dayalı İletken Yardımcı Bulamacın Geliştirilmesi Development of Conductive Assistant Slurry for Lithium-Ion Batteries Based on Coating Technologies

Uğur Yenier: Lak ve Boyaların Yapay Zeka Destekli Kalite Tahminlemesi ve Kontrolü AI Assisted Quality Prediction and Quality Control of Paint and Coatings

Doç. Dr. Gökhan Kaçar: Poliüretan Esaslı Polimer Kaplamaların Arayüzey Etkileşimleri: Bir Moleküler Simülasyon Çalışması Interfacial Interactions of Polyurethane-based Polymer Coatings: A Molecular Simulations Study

 OTURUM/SESSION 7

İrem Nur Ünlü: Epoksi/Ferrit/Mwcnt Nanokompozitlerin Mikrodalga Absorbsiyon Özelliklerinin Araştırılması- Investigation of Microwave Absorption Properties of Mwcnt/Ferrite/Epoxy Nanocomposites

Şevval Sulubaş: Bobin Boya Uygulamalarında Yüzey Hidroobikliği ve Sertliğini Artırmak için Kontrollü Boyut ve Şekillerdeki Silika Nano Parçacıkların Kullanılması Use of Snps with Controlled Size & Shape for Enhanced Surface Hydrophobicity & Hardness for Coil Coating Applications

Dr. Ezgi Kızılkonca Duran: Seryum Oksitin Akrilik Reçine Esaslı Su Bazlı Boyalara Anti-Bakteriyel Etkisi/ E ects of CeO2 Nano and Micro Particles on Anti-Bacterial and Physical Properties of Acrylic Resin Water-Based Paints

 OTURUM/SESSION 8

Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız: Hiper Dallanmış Polimer Bazlı Dispersiyon Ajanlarının Zincir Katılığının Karbon Siyahı Dispersiyon Sistemlerine Etkileri/ The E ects of Chain Rigidity of Hyper Branched Polymer Based Dispersion Agents for Carbon Black Dispersion Systems

Sevde İlayda Topcuk: 2K Akrilik Vernikte DBTL Katalizör Alternati erinin İncelenmesi Investigation of DBTL Catalyst Alternatives in 2K Acrylic Clearcoat in Terms of Selectivity

 OTURUM/SESSION 9

Merve Samiye Kirazlı-Elif Dorum Evsel Kalıpların Dışında: Geleceği Şekillendiren 2024-2025 Renk Trendleri/ Outside the Box: 2024-2025 Color Trends Shaping the Future

Barış Boğa: Pazara Çıkış Süresini Kısaltmak için Renk ve Görünümün Dijital İkizini Yaratmak /Creating Digital Twin of Color & Appearance to Reduce Time to Market

Emre Ongan: Çıkış Süresini Kısaltmak için Renk ve Görünümün Dijital İkizini Yaratmak Creating Digital Twin of Color & Appearance to Reduce Time to Market

 OTURUM/SESSION 10

Barış Bakar: Sıcaklık ve Yüksek Bağıl Nem Gibi Zorlayıcı Koşullara Yönelik Yenilikçi Bir Dış Cephe Boyasının Geliştirilmesi/Development of an Innovative Exterior Paint for Compelling Conditions as Low Temperature and High Relative

Mukaddes Aydın: Korozyon Önleyici Boya Uygulamaları için Kendi Kendini Onaran Su Bazlı Poliüretan Reçineler Self-Healing Waterborne Polyurethane Resins for Anti-Corrosive Paint Applications

Duygu Sevinç Esen: UV ile Kürlenebilen Fonksiyonel ve Çizilme Dirençli Ahşap Kaplamaların Geliştirilmesi Development of Functional and Scratch Resistant UV Curable Wood Coatings

 OTURUM/SESSION 11

Sema Ayvaz Şahin: Korozyon Direnci için Çelik Yüzeylerde Poliüretan Kaplamanın Elektrokimyasal ve Yapısal Özelliklerinin Değerlendirilmesi/ Evaluation of Electrochemical and Structural Properties of Polyurethane Coating on Steel Surfaces for Corrosion Resistance

Fevzi Gül: Çizilme Direnci Geliştirilmiş Biyobazlı Aşırı Dallanmış Polyesteramid Reçinesinin Sentezi ve Karakterizasyonu Synthesis and Characterization of Biobased Hyperbranched Polyesteramide Resin with Improved Scratch Resistance

 OTURUM/SESSION 12

Yunus Büyükkapancı: Poliüretan Kaplamalar için Doğal Yağlar Kullanılarak Yeşil Polyester Poliol Sentezi: Kaplanabilir Katalizörlü Reaktör Tasarımı/Green Polyester Polyol Synthesis Using Natural Oils for Polyurethane Coatings: Reactor Design with Coatable Catalysts

Nurullah Kartaloğlu: Hidrofobik Su Bazlı Hibrit (Alkid/Stiren Akrilik) Lateksler Hydrophobic Waterborne Hybrid (Alkyd/Styrene Acrylic) Latexes