Kongre, akademi ve endüstriden gelen bilim insanları ile profesyonellerin bir araya gelip deneyimlerini paylaşmaları, bir taraftan bilim ve teknolojideki yeni kavramlar ve diğer yandan endüstrideki uygulamalar arasında köprü kurmaları için bir platform sağlayacaktır.

Kongrede sunulacak makale ve posterlerin özetleri, 29 Eylül 2023 Cuma gününe kadar MS Word formatında e-posta yoluyla, Kongre Sekreteryası’na, paintistanbul@bosad.org.tr adresine gönderilmelidir. Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bilimsel Komite sunuları kabul veya reddetme, sözlü veya poster sunum şeklinde yapılmasına karar verme hakklarını saklı tutar. Komite kararları 13 Ekim 2023 Cuma gününe kadar yazarlara bildirilecektir.

Her kongrede, açılış konuşmalarında veya sunumlarda, uluslararası seçkin konuşmacılar tarafından vurguladığımız bir veya daha fazla temayı kabul ederiz. Paintistanbul & Turkcoat 2023 Kongre ve Sergisi’nde vurguladığımız temalar, inovasyon, sürdürülebilirlik, fonksiyonellik, dijitalleşme ve yapay zeka konularıdır.

Sunumların ticari olmaması gerekir; yazarlar sunumlarında bilimsel ve teknolojik içeriğe odaklanmalıdırlar. Mümkün olduğunca ticari isim ve ticari markaların kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Özetler ve tam makaleler İngilizce olarak yazılmalıdır. İsteğe bağlı olarak Türkçe çeviriler dahil edilebilir.

Kongre Bildiri Kitapçığı’nda mümkün olduğunca düzgün şekilde biçimlendirmemize yardımcı olacak belgeleri yazarken belirtilen kurallara dikkat ediniz. Tam metinler MS Word formatında, metin gövdesi 12 punto, başlıklar 14 punto, Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralığı, sayfanın kenarlarında ve altındaki 3 cm kenar boşluklarıyla yazılmalıdır. Makaleler, metinler, çizimler, grafikler, resimler, tablolar ve referanslar da dahil olmak üzere tam metin 8 A4 sayfasını geçmemelidir.

Kongredeki sözlü sunumlar 20 dakika olup, soru-cevap için tanınan 5 dakika ile birlikte toplam 25 dakika ile sınırlı olacaktır. Poster sunumları 70×90 cm’lik bir alana sığacak şekilde düzenlenmeli ve metin 2-3 metrelik bir mesafeden okunabilir olmalıdır. Dosya eki büyüklüğünün çok büyük olması ve postaların gönderilmesinde zorluk yaratması durumunda, destek için Kongre Sekreteryaya başvurabilirsiniz.

Kabul edilen tüm makaleler (sözlü veya poster sunumları), Kongre Bildiri Kitapçığı’nda yayınlanacaktır.

Kongre Ana Konuları

1-) Yeni Hammaddeler Polimerler Pigment ve Boyar Maddeler Katkılar Çözücüler
2-) Nano Parçacıklar ve Nano Yapılar
3-) Boya Filmlerinin Oluşum, Kürlenme ve Yaşlanma Mekanizmaları Üzerine Temel Araştırmalar
4-) Fonksiyonel Boyalar ve Mikrokapsülleme Antimikrobiyel Boyalar Kir Tutmayan Boyalar Kolay Temizlenebilen Boyalar (Anti-graffiti) Kendi Kendini Temizleyen Boyalar Alev Geciktirici Boyalar Tuşeli Boyalar Kirlilik Önleyici (Antifouling) Boyalar Kendi Kendini Onaran Boyalar Yüksek Performanslı Boyalar
5-) Su Bazlı Boyalar
6-) İnşaat Boyaları
7-) Otomotiv Boyaları
8- ) Deniz Boyaları ve Koruyucu Kaplamalar
9-) Sanayi Boyaları Ahşap ve Mobilya Boyaları Toz Boyalar Bobin Boyaları Teneke Lakları
10-) Yapıştırıcılar, İzolasyon Malzemeleri ve Yapı Kimyasalları
11-) Matbaa Mürekkepleri
12-) Sürdürülebilir Teknolojiler ve Yasal Düzenlemeler Yenilenebilir Hammaddeler UV- EB ile Kürlenebilen Sistemler Enerji Tasarruflu Uygulamalar ve Kürlendirme Teknolojileri Üretim ve Uygulama Proseslerinden Kaynaklanan Atıkların Azaltılması ve Geri Dönüşümü Düşük Oranda Uçucu Organik Bileşen İçeren Sistemler Çok Yüksek Dikkat Gerektiren Maddelerin Kontrolü ve Kullanımının Önlenmesi REACH, KKDİK ve Diğer Yasal Düzenlemeler
13-) Boya Üretim Teknolojileri
14-) Üretimde ve Laboratuvar Çalışmalarında Dijitalleşme/Dijital dönüşüm