09:00-10:00

Kayıt ve Kahvaltı/ Registration and Breakfast

10:00-10:30

Açılış Seromonisi / Opening Ceremony

10:30 - 11:15

Özel Konuşmacı / Keynote Speaker

Mustafa Tunçgenç

Eva Egitim ve Arastırma Danısmanlıgı/EVA Consultancy in Training & Research Türkiye

Türk Boya Sanayisinin Tarihi ve Bugünü / History and Present of the Turkish Paint Industry

11:15- 11:45

Davetli Konuşmacı / Invited Speaker

Prof. Dr. Yusuf Menceloglu

Sabancı Üniversitesi / Sabancı University, Türkiye:

Işınımsal Soğuk Kaplamalar İklim Değişikliği ile Mücadele Edebilir mi? / Can Radiative Cold Coatings Combat Climate Change?

11.45 - 12:15

Kahve Arası / Coffee Break

12:15 13:15

Oturum 1: Boyaların Temel Özellikleri (I) / Session 1: Fundamental Properties Of Paints (I)

Andy White

FP-Pigments Oy

12:15 -12:35

Su Bazlı Mat Dekoratif Boyalarda Yaş Kapatıcılığın Anlaşılması, Understanding Wet Opacity In Water Based Matt Decorative Paints A Method of Measuring It for Better Product Development Leading to a New Approach to Enhancing Dry Opacity without Increasing P.V.C or TiO2 Content

Aleksander Senchev

Sinotek, Russia

12:35 - 12:55

Su Bazlı Boyalar için Çok Fonksiyonlu Islatma Ajanları, Multifunctional Wetting Agents for Waterborne Paints

Hakan Aşkun

Azelis Türkiye

12:55 -13:15

Kolay Silinebilir Kaplamalar için Fonksiyonel Silikonlar, Functional Silicones for Easy-to-Clean Coatings

13:15 - 14:15

Öğle Yemeği / Lunch Break

14:15 - 14:55

Oturum 3: Yeni Hammaddeler / Session 3: Novel Raw Materials

Halil Kuzucu

MODERATOR

 
 

 

 

Dr. Romain Severac

Advancion Corporation, France

14:15 - 14:35

Çok Fonksiyonlu Alkanolamin Katkı Maddeleri ile Su Bazlı Organik Pigment Dispersiyonunun Optimizasyonu / Optimization of Waterborne Organic Pigment Dispersion with Multifunctional Alkanolamine Additives

Ali Ata Alkan

Denge Kimya, Türkiye

14:35 - 14:55

Titanyum Dioksit (TiO2) İçeren Sistemler için Sürdürülebilir Kontrol Flokülasyon Ajanının Sentezi ve Performans Karakterizasyonu / Synthesis and Performance Characterization of Sustainable Control Flocculation Agent for Titanium Dioxide (TiO2) Containing Systems

14:55 - 15:35

Ticari Sunumlar / Commercial Presentation

Giovanni Vavassori

SAPICI, Italy

14:55 - 15:15

Poliizosiyanatlarda SAPICI Teknolojisinin Avantajı / SAPICI Technological Advantage on Polurgreen Polyisocyanates

Menno Knoote

Ink Invent

15:15 - 15:35

Renk İnovasyonu ile Emniyet Devrimi Yaratma, Revolutionizing Safety with Color Innovation

15:35 - 15:50

Kahve Arası / Coffee Break

15:50 - 16:50

Oturum 5: Sürdürülebilirlik (II) / Session 5: Sustainability (II)

Onur Uygun

DYO Boya, Türkiye

15:50 -16:10

Su Bazlı Boyalarda Karbon Ayak İzi Çalışmaları ve Avrupa Karbon Sınırlaması Mekanizmasının Mevcut Durumu / Carbon Footprint Studies on Waterborne Paints and the Current Situation for European Carbon Border Adjustment Mechanism

Dr. Tahir Altunbulduk

UTEK Group, Türkiye

16:10 - 16:30

Dijital Akıllı Teknikler ve Yapay Zekâ İle Sürdürülebilir (Yeşil) Üretim / Sustainable (Green) Production with Digital Smart Techniques and Artificial Intelligence

Doç. Dr. Mustafa Çiftçi

Bursa Teknik Üniversitesi / Bursa Technical University, Türkiye

16:30 -16:50

Kromatik Ortogonalite: Polimerik Malzemelerin Sentezine Sürdürülebilir ve Çevre Dostu Bir Yaklaşım / Chromatic Orthogonality: A Sustainable and Eco-Friendly Approach for the Synthesis of Polymeric Materials

16:50 -18:00

Poster Sunumları (Poster Sunum Alanı) / Poster Presentation (Poster Presentation Area)

12:15 - 13:15

Oturum 2: Sürdürülebilirlik (I) / Session 2: Sustainability (I)

Dr. Jamal Ftouni

Omya International

12:15 -12:35

Mikroküreler ile Geliştirilmiş Termal Yalıtım Malzemeleri Kullanımı ile Soğutma Enerjisi Tasarrufu / Cooling Energy Savings Using Microspheres Enhanced Thermal Insulation Coatings

Mihriban Sarı

Nippon Betek Boya, Türkiye

12:35 - 12:55

Biyokütle Atıkları Kullanılarak Üretilen Hidrofobik Termal İzolasyon Malzemesi Tasarımı: Fındık Kabukları, Çam Kozalakları, Kağıt ve Koyun Yünü Kullanımı / Design of Hydrophobic Thermal Insulation Material Produced from Biomass Wastes: Utilization of Hazelnut Shells, Pinecones, Paper, and Sheep Wool

Dr. Elif Cerrahoğlu Kaçakgil

İzel Kimya, Türkiye

12:55 -13:15

Çevre Dostu Yüksek Katılı Akrilik Kopolimerler ve Uygulamaları / Bio-Based High Solid Acrylic Copolymers and Applications

13:15 - 14:15

Öğle Yemeği / Lunch Break

14:15 - 14:55

Oturum 4: Boyaların Temel Özellıklerı (Iı) / Sessıon 4: Fundamental Propertıes Of Paınts (Iıı)

Ebru Ergüven

MODERATOR

 
 

 

 

Dr. Engin Çörüslü

EVA Egitim ve Arastırma Danısmanlığı

14:15 - 14:35

Ultraviyole ile Kürlendirilen Organik Kaplamalarda Büzülme ve Gerilim Gevşemesi / Shrinkage and Stress Relaxation in Ultraviolet Cured Organic Coatings

Ferdi Eser

DYO Paint, Türkiye

14:35 - 14:55

Su Bazlı Intümesan Boyalarda Farklı MFFT Degerlerinin Yangın Dayanım Süresine Etkisi / Effect of Different MFFT Values on Fire Resistance Time in Water Based Intumescent Coatings

14:55 - 15:35

Ticari Sunumlar / Commercial Presentation

Gül Öztoprak

Thor Specialities, Türkiye

14:55 - 15:15

Yönetmelikler ve Biyositlerle ilgili gelecek senaryoları / Regulations and Future Scenarios on Biocides

Eric Oude Spraakste

Wanhua, China

15:15 - 15:35

Düsük Viskoziteli Izosiyanat Sertlestiriciler Yoluyla VOC Azaltımı / VOC Reduction through Low Viscous Isocyanate Hardeners

15:35 - 15:50

Kahve Arası / Coffee Break

15:50 - 16:50

Oturum 6: Dijitalleşme & Modelleşme (I) / Session 6: Digitalization & Modelization

Dr. Kaan Aksoy

MODERATOR

Atsunao Hiwara, Chihiro Nagano

Kansai Paint, Japon

15:50 -16:10

Lityum-İyon Piller için Kaplama Teknolojilerine Dayalı İletken Yardımcı Bulamacın Geliştirilmesi / Development of Conductive Assistant Slurry for Lithium-Ion Batteries Based on Coating Technologies

Uğur Yenier

Bultarda Türkiye

16:10 - 16:30

Lak ve Boyaların Yapay Zeka Destekli Kalite Tahminlemesi ve Kontrolü AI Assisted Quality Prediction and Quality Control of Paint and Coatings

Doç. Dr. Gökhan Kaçar

Trakya Üniversitesi / Trakya University, Türkiye

16:30 - 16:50

Poliüretan Esaslı Polimer Kaplamaların Arayüzey Etkileşimleri: Bir Moleküler Simülasyon Çalışması, Interfacial Interactions of Polyurethane-based Polymer Coatings: A Molecular Simulations Study

Poster Sunumları (Poster Sunum Alanı) / Poster Presentation (Poster Presentation Area)